Share Article   
Submit to Facebook

30. april 2015

Dette er den første av to utgaver denne våren som drøfter kunstens politiske funksjon i ulike historiske og kontemporære kontekster i Latin-Amerika. Eksemplene i utgave 10 er hentet fra Mexico, Uruguay, Chile, Argentina og Brasil.